Can anyone read Hungarian?

    Can't find the appropriate forum for your topic? Post it here!

Moderators: Omphalos, Freakzilla, ᴶᵛᵀᴬ

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 12:29

I have a few Dune related papers that Dr. Torkos sent me a few years ago that he wrote in his native language. I just found them while I was transferring data from my old computer to the new one. He has never translated them, and I'd like to know what they say.

User avatar
guild navigator
Posts: 56
Joined: 19 Feb 2008 19:55
Location: Rhode Island. Lithuania in the summer.

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby guild navigator » 28 Jun 2009 17:45

I think I could give you a rough translation, but I can't guarantee it'll be perfect. Send me a PM or scan and I'll see what I can do.
If I ever stopped writing, my head would explode.

User avatar
Freakzilla
Lead Singer and Driver of the Winnebego
Posts: 18297
Joined: 05 Feb 2008 01:27
Location: Atlanta, Georgia, USA
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Freakzilla » 28 Jun 2009 17:46

"My hovercraft is full of eels."

"I will not buy this record, it is scratched."

:lol:
Image
Paul of Dune was so bad it gave me a seizure that dislocated both of my shoulders and prolapsed my anus.
~Pink Snowman

User avatar
guild navigator
Posts: 56
Joined: 19 Feb 2008 19:55
Location: Rhode Island. Lithuania in the summer.

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby guild navigator » 28 Jun 2009 17:54

Én légpárnás hajó tele van angolna. Én nem vásárolnak e nyilvántartást, hogy a lábát.

Igen, Én vagyok rozsdás...

It takes a while!!!
If I ever stopped writing, my head would explode.

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 17:59

This one is called "Atreides"

Brian Herbert – Kevin J. Anderson: Az Atreides-ház, Szukits, 2000


DŰNÉK
(Környezettanulmány)

A teremtő tudat óceánjának partján Dűnék sorakoznak. A fel-feltámadó óceáni fuvallat 1965 és 1985 között összesen hat alkalommal rajzolt egy-egy Dűnét a homokba, majd a légmozgás lecsendesedett, olyannyira, hogy szinte még a finom homokszemcséket és apró kagylócskákat görgető víz hullámzása is teljesen elcsitult. A némaságban a homokhátakról lepergő kvarc zizegését lehetett csak hallani néha.

Az óceán nyílt tükrén, messze a távolban azonban az éles szem mindig kivehetett néhány hullámot, melyeket a teljesen soha el nem nyugvó szellő gyűrt a vízfelszínbe. És a szellő hosszú szendergéséből nemrégiben szélként ébredt fel, hogy maga előtt tajtékot hajtva ismét rárontson a partra. A hat homokránc mellé újabb Dűne került 1999-ben. A fuvallat pedig a mai napig nem lankad…

Frank Herbert hat évnyi kutatómunka után látott hozzá Dűne-eposzának megírásához. A filozófiai mélységekbe is merülő, hihetetlenül összetett regényfolyam első kötetét, A Dűnét (Dune) több, mint tizenkét kiadó utasította vissza, míg végül 1965-ben napvilágot nem látott egy kevéssé ismert cég, a Chilton Book Company gondozásában. (A regény korai változata 1963 és 1965 között az Analog science fiction magazin hasábjain is megjelent folytatásokban.) A könyv érkezését nem jelezték reklámok, a kritikusok pedig alaposan lehúzták. Ennek ellenére a megjelenést követő két év során a könyvesboltok és az olvasók levelekkel bombázták az írót, melyekben a regény beszerezhetetlenségéről panaszkodtak. Lassan nyilvánvalóvá vált, hogy a könyv sikeres. Nagyon sikeres.
A folytatások, melyeknek egyes fejezetei már az első kötet megjelenése előtt készen voltak, 1969-ben, majd 1976-ban kerültek a könyvesboltokba Dűne messiása (Dune Messiah) és Dűne gyermekei (Children of Dune) címmel, és az olvasók szeretetében fürdő Herbert lelkesen vitte tovább a történetet egy elsöprő finálé felé. 1981 szemtanúja volt a negyedik rész, a Dűne istencsászára (God Emperor of Dune) megjelenésének, az utolsó két epizód pedig – a Dűne eretnekei (Heretics of Dune) és a Dűne Káptalanház (Chapterhouse: Dune) – 1984-ben illetve 1985-ben juthatott az olvasók kezébe.

Több kötet nem született az író Dűne-rajzoló tollából. Frank Herbert 1986-ban váratlanul elhunyt, rajongói pedig majdnem tizenöt éven át kénytelenek voltak beérni a hatkötetes, befejezetlen sorozattal. Azután 1999-ben… de e jelen regény keletkezésének történetét a könyv utolsó lapjain úgyis megtalálod, Kedves Olvasó, így inkább másról mesélek Neked.

Történt ugyanis 1983-ban, hogy több, mint negyven lelkes Dűne-barát – nem egy közülük nyelvész, szociológus, geológus, biológus vagy más tudományág szakavatott művelője – összefogott, és dr. Willis E. McNelly vezetésével elkészítette a A Dűne Enciklopédiát (The Dune Encyclopedia). Ez a többszáz oldalra rúgó mű Frank Herbert áldásával született meg, és rendszerezve tálalta az olvasók számára mindazt a tényanyagot, melyet az első négy Dűne-regényben már olvashattak. McNellyék azonban ezen – ismét csak a Dűne megálmodójának jóváhagyásával – jócskán túlmentek: Frank Herbert jegyzeteinek ismerete hiányában a négy, már létező Dűne-kötetben fellelhető információt kiegészítették saját ötleteikkel, és feltártak ily módon egy történelmi, gazdasági, ökológiai, vallási, csillagászati és fizikai hátteret, mely – szerintük – a Dűne-regények eseményeinek alapjául szolgál. Herbert létező hősei számára élettörténeti előzményeket kreáltak, betöltötték a császári dinasztia és a Nagy Házak családfáiban tátongó űröket, számos új szereplőt és háttérbeli eseményt szültek és összeállítottak egy kronológiát, mely az Enciklopédiában felvázolt, alaposan kiegészített Dűne-univerzumnak az eseményeit tartalmazza időrendbe szedve.

Gigászi vállakozás volt ez a kötet, de háttérinformációit tekintve csupán addig állta meg a helyét, amíg meg nem jelent az ötödik és a hatodik Dűne-regény. Herbert már az Enciklopédiához írt soraiban kijelentette, hogy bár a mű léte a szívét melengeti, annak az első négy Dűne-kötet információin túli „tényanyaga” mégis csupán fantáziálásnak tekintendő, és nem autentikus forrásból származó adatoknak. A Mester fenntartotta magának azt a jogot, hogy a „valódi” igazságokat továbbra is ő mesélje el. Így is tett, hiszen sem a tleilaxiak világának leírásához nem merített A Dűne Enciklopédiából, sem azokat a dolgokat nem szőtte bele ötödik és hatodik regényébe, melyeket McNellyék a Dűne istencsászára utáni jövőbe előrevetítettek, és sehol nem hivatkozott az Enciklopédia kronológiájának eseményeire sem.

Minek tekintsük akkor A Dűne Enciklopédiát? Leginkább egy olyan alkotásnak, mely felett igen hamar eljárt az idő, de amely az igazi ínyenc gyűjtő könyvespolcára kívánkozik történeti érdekessége miatt. Olyan műnek, melyet akkora szeretettel és tisztelettel kell kézbe vennünk, amekkorával alkotói létrehozták. És végül olyan apokrif írásnak, melynek adatait csak válogatott esetekben, és csupán igen komoly kritikával szabad tényként elfogadnunk, amikor a Dűne-könyvek világába zarándokolunk.

Ezen utóbbi mondatot különösen Az Atreides-ház (és leendő folytatásai) fényében kell megfontolnunk. Míg ugyanis azokat az eseményeket, melyeket A Dűne Enciklopédia a Paul Muad’Dib életét megelőző időszakból leír, nagyrészt az Enciklopédia alkotói találták ki, addig az új kötetek írói Frank Herbert saját, többezer oldalnyi Dűne-jegyzetét használhatták fel forrásként, és ezt gondos alapossággal meg is tették. Az új regények tehát Frank Herbert eredeti gondolataihoz és szándékához hűek; és éppen ezért gyakorlatilag mindenben eltérnek az Enciklopédia „ál-előzményeitől”. A most leírtakat nem tudva Az Atreides-ház premierjét követően számos angol nyelvű olvasó szórt dühödten átkokat Brian Herbert és Kevin J. Anderson fejére, amiért azok „eltértek A Dűne Enciklopédiától”.

Nekünk, magyaroknak sajnos (vagy talán szerencsére?) eddig nem adatott meg, hogy belekóstolhassunk A Dűne Enciklopédiába, ezért Az Atreides-ház olvasásakor mi – úgymond – szűz területre lépünk. Nem fogunk tehát összezavarodni, hiszen nem az Enciklopédia „ál-dokumentumainak” olvasása után ismerjük meg A Dűne előzményeit. Ugyanakkor remélhetjük, hogy egyszer majd a magyar olvasók kezébe is eljut A Dűne Enciklopédia, mely angol nyelvterületen most is keresett cikk, és – lévén, hogy újabb kiadásai nincsenek – csupán borsos áron férhető hozzá antikváriumi forgalomban.

Egyébként az Enciklopédiában található Dűne-kronológia a világhálón két honlapon is fellelhető, de véleményem szerint a jelenlegi kötettel és a készülő továbbiakkal való ellentmondásokat elkerülendő csak akkor bogarászd át, Tisztelt Dűne-rajongó, ha már elolvastad az összes tervezett új Dűne-regényt.

És most még néhány szót az új Dűnékről. E sorok írásakor angolul már majdnem egy éve kapható Az Atreides-ház. 2000 szeptemberében piacra fog kerülni A Harkonnen-ház, és a szerzők éppen e napokban végzik az utolsó simításokat A Corrino-házon, mely 2001 októberében fog napvilágot látni az angolul beszélő világ számára. Elkészült továbbá egy száz oldalas vázlat egy újabb trilógiáról, mely a Dűne-univerzum gyökereihez nyúl vissza, és a Butleri Dzsihad történetét szeretné elmesélni, amennyiben az amerikai kiadó érdeklődést mutat iránta. És utána? Dűne 7?

Ahogy most sejteni lehet, a nem túl távoli jövőben valószínűleg tizenháromra fog szaporodni az óceán partján sorakozó Dűnék száma, és ezek áttekintéséhez már valóban szükség lesz egy átfogó kronológiára is. Ezen gondolat vezérelte a jelen kötet utolsó lapjain található kronológia születését. Mivel Frank Herbert magyar nyelven már megjelent hat regénye körülbelül ötezer esztendőn ível át, úgy gondolom, azok esetleges újraolvasásánál, vagy eseményeik felidézésénél segítséget nyújthat egy részletes történeti áttekintés, mely csupán a regényekből merít, és melyet Kevin J. Anderson és Brian Herbert is átnézett és jóváhagyott. És hogy Az Atreides-ház eseményeit és az általa feltárt történelmi adatokat méltóképpen tudd értékelni, Kedves Olvasó, azok is helyet kaptak a kronológiában. Vigyázva lapozd tehát az utolsó oldalakat a kötet elolvasása előtt, nehogy idejekorán megtudd, mi is fog történni ebben a könyvben!

Ahogy a Dűne-kötetek száma duzzad, úgy fog minden magyar kiadásban bővülni a történeti áttekintés, hogy azután, amikor megjelenik a legvégső epizód (akármikor és akárhányadik legyen is az), abban ott lehessen az összes történelmi hivatkozást és eseményt magában foglaló, teljes és kanonikus Dűne-kronológia is.

Dr. Torkos Attila
ál-történész és planetológus


Szeged, 2000. augusztus 13.

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 18:00

This one is called "Bulter"

Brian Herbert – Kevin J. Anderson: A Butleri Dzsihad, Szukits, 2003

„Ne készíts gépezetet az emberi elme hasonlatosságára!”A DŰNE LEGENDÁI


Frank Herbert 1965-ben megjelent regénye, A Dűne meglepő, a science fiction irodalomban szokatlan berendezkedésű jövőt ábrázolt. A mester korának fantasztikus regényei általában hemzsegtek a robotoktól, számítógépektől, fénysebesség felett száguldó űrhajóktól, és ifjabb kortársai néhány évvel később már az ultramodern, kibernetikus társadalom útvesztőjét kezdték megfesteni műveikben. Ezzel szemben Herbert minden ízében feudális jövőbeli társadalmat tárt elénk.

A Dűne világában császár uralkodik az Impérium felett. Hűbéresei, az egyes bolygókat kormányzó nemes házak családfői maguk is királyok hűbérbirtokaik felett, akik szinte csak császáruknak tartoznak elszámolni cselekedeteikkel – már amennyiben azok sértik a császári ház érdekeit, vagy ha az uralkodó személyesen úgy kívánja. Persze az Impérium működésének elengedhetetlen feltétele a kereskedelem, melyben a középkorra emlékeztető módon nem annyira a pénz dominál, hanem az árucsere. A Dűne korának legjellegzetesebb áruja, az igazi keményvaluta a melanzs, melynek fontossága az egész birodalmat át- meg átjárja.

Az Impériumnak nemcsak társadalma és gazdasága, hanem technológiája is szokatlan a science fiction irodalomtól: teljes egészében hiányoznak ugyanis a számítógépek és a robotok. A Dűne távoli múltjában valamikor léteztek a gondolkodó gépek, Herbert regényeinek jelenében azonban a történelem ködébe vesznek csakúgy, mint az emberiség szülőbolygója, a Régi Föld. Az Impérium csillagközi társadalma azonban hiányukban is működik, és ez annak köszönhető, hogy a gondolkodó gépekkel való szakítást követően az emberiség alternatív utakat keresett a helyettesítésükre: A Dűne jelenében az emberi elme a komputer. Szuperintelligens, egyszerre több síkon gondolkodni és adatokat feldolgozni képes „emberi számítógépeket” képeznek, akiknek tudása és képességei elengedhetetlenek a gazdasági jelenségek analizálásában, a befektetések tervezésében, a háborúk és az orgyilkosságok lehetséges kimeneteleinek felmérésében. A csillagok közti űrt szempillantás alatt átszelő űrhajókat különleges képességű, korlátozott jövőbelátásra képes aggyal megáldott mutáns emberi lények navigálják kikötőből kikötőbe. A háborúkat nem a science fictiontől elvárható plazmafegyverekkel, intelligens bombákkal és nukleáris töltetekkel vívják, hanem a leghagyományosabb arzenállal, melyben nagy számban ott találjuk a késeket, kardokat és mérgeket is a közönséges lőfegyverek mellett.

Magasan fejlett ipar csupán két bolygón lelhető fel, de itt is csak mechanikus illetve tudat nélküli elektronikus eszközöket gyártanak. Mindent, amit a gépi technológia háttérbe szorításával veszni hagynak, az emberi lények felhasználásával próbálnak meg elérni az Impériumban. Nem csupán az elmét tanulták meg a társadalom céljainak megfelelően „csúcsra járatni”, hanem a testet is. Az Impérium egyik zugának ördögi genetikusai tömegtermelésre átalakított emberi testekben képesek szerveket, sőt egész emberi egyedeket klónozni, illetve növeszteni élő vagy halott sejtekből. A birodalom egy másik világán a múlt elektronikus küzdőgépeivel vetekedő képességű kardmestereket és harcművészeket képeznek ki. Egy öncélúnak tűnő, az Impérium minden kulcsfontosságú pontján jelen lévő szervezet tagjai pedig nemcsak a genetikai emlékezetet tanulták meg meglátni és értelmezni, hanem az emberi vérvonalakat sakktáblájukon mozgatva a múlttal, jelennel és jövővel egyszerre játszadozni képes embert, egy valóságos géncsodát is megpróbálnak kinemesíteni.

És mindeközben ezt az embertelenül ember-központú, de egyáltalán nem emberközpontú társadalmat minden ízében egy döbbenetesen vallásos töltésű parancsolat járja át: „Ne készíts gépezetet az emberi elme hasonlatosságára!”

Frank Herbert világa nem a semmiből vált ilyen rendhagyóvá. Ha figyelembe vesszük, hogy jelen tudásunk szerint Földünkről a komputereken és kifinomult gépeken alapuló technológia jelenti az egyetlen utat a csillagok közé, akkor ezek az eszközök egyszer biztosan kulcsszerepet játszottak A Dűne világának múltjában is. Ahogy Földünk történelme során számos fejlett kultúra omlott össze és adta át a helyét egy nálánál sokkal kezdetlegesebb társadalmi berendezkedésnek, úgy tűnhetett el a gondolkodó gépek világa is A Dűne múltjának viharaiban. Persze megint más kérdés az, hogy egy magas technológiai fejlettségű civilizáció szükségszerűen emberséges-e, vagy sem.

Frank Herbert története számos helyen emlegeti a Butleri Dzsihadot, azt a pusztító valláshadjáratot, mely során az emberiség megszabadult a gondolkodó gépektől. A Dűne jelene előtt tízezer évvel lezajlott, társadalomrengető háború teremtette meg a regényben életre keltett középkori berendezkedésű világ kialakulásának lehetőségét. Tíz évezred távolából persze a legkatasztrofálisabb dúlás is csupán legenda lehet, ezért a mester néhány évszámnál, ténynél és tabunál többet alig közölt a Dzsihadról olvasóival A Dűnében és folytatásaiban.

Frank Herbert irodalmi örökösei azonban úgy döntöttek, életre keltik számunkra a Nagy Lázadás történetét. A könyv, melyet most a kezedben tartasz, Kedves Olvasó, nem más, mint A Dűne feudális birodalmának születését megfestő új trilógia első kötete. A tervek szerint a regényt nagyjából egy és két év múlva A gépirtó szent hadjárat (The Machine Crusade) és A corrini csata (The Battle of Corrin) című folytatások fogják követni.

Mielőtt hozzálátnál a történethez, szeretném felhívni valamire a figyelmedet, Tisztelt Olvasó. A Dűnében és folytatásaiban a Butleri Dzsihadról olvasható kevés információt kritikával szabad csak figyelembe venned! Tízezer év alatt még a legkiválóbban gondozott archívumot is belepi a por, és a történetírók félreérthetnek, hibásan idézhetnek bizonyos, egyértelműnek látszó adatokat. Ha viszont egy fanatikus valláshadjárat rombolja porig az uralkodó világrenddel együtt a könyvtárakat és adattárakat is, akkor a történésznek nem áll majd megbízható forrás a rendelkezésére. Ahogy távolodik időben a megfigyelő a megtörténttől, úgy alakul át fokozatosan a kataklizma és az azt megelőző kor tényből kusza, bizonytalan mesévé. A Dűne világa számára a Butleri Dzsihad nem friss, élő történelem, hanem csupán legenda! Irulan hercegnő és történetíró kortársai csak sérült, töredékes forrásokból próbálhatják meg rekonstruálni a tízezer évvel korábbi múltat. Ezért ha egymásnak ellentmondó adatokat olvasol Frank Herbert regényeiben és Brian Herbert és Kevin J. Anderson új trilógiájában, akkor az utóbbi forrást fogadd el hitelesnek, Barátom!

Még valami! A kötet végében olvasható novella – mely a regény angol változatában nem jelent meg, csak A Dűne internetes honlapján hozzáférhető – A Butleri Dzsihadot időben megelőzi. Az, hogy mégis a könyv végében kapott helyet, az írók javaslatára történet: a néhány oldalas írás így nem töri meg a sok száz oldalra rugó regény lendületét.
Jó szórakozást mindkettőhöz!


Dr. Torkos Attila

Szeged, 2002. november 16.

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 18:00

This one is called "Dune"

Frank Herbert: A Dűne, Szukits, 2003

„Tüdőm beszívja az Idő szelét,
melyben sívó homok szitál…”

Gurney Halleck

A DŰNE FÉL ÉVSZÁZAD TÁVLATÁBÓL

Valószínűleg senki nem tudja megmondani, hogy A Dűne ötlete mikor fogant meg teremtője agyában. Frank Herbert írásaiból az derül ki, hogy a regény, mely végleges formájában 1965-ben látott napvilágot, hat évnyi kutatás és másfél évnyi írás árán született meg, ez pedig azt jelenti, hogy valamikor az ötvenes évek közepén kellett, hogy felszikrázzon az író lángot gyújtó tudata.

Akárhogy is van, most 2003-at írunk, és A Dűne harmadik magyar kiadása, melyet most a kezedben tartasz, Tisztelt Olvasó, kiváló alkalom arra, hogy közel ötven év távolából tekintsünk vissza a regényre, mellyel Herbert mester letette a science fiction történetének egyik mérföldkövét.

Honnan is indult hát A Dűne? Akármilyen furcsának tartod, Olvasó Barátom, egy haikuból, egy japán hagyományok alapján komponált tizenhét szótagos versből, melyet Frank Herbert írt. A mester ugyanis nemcsak író volt, hanem költő is, és bár önálló verseskötetet soha nem adott ki, költészete mind egészen nyilvánvaló, mind egyáltalán nem nyilvánvaló formában tetten érhető műveiben. Az előbbire jó példa az a számos vers, vagy verstöredék, melyet könyvei, köztük A Dűne prózájának sorai közt látható módon elültetett. Az utóbbi, nem nyilvánvaló költészet viszont magát a próza sorait jelenti. Herbert ugyanis – ezt a fia, Brian által összeállított verseskötet, a Frank Herbert költészete: Muad-Dib dalai (Ace Books, 1992) előszavából tudjuk – sokszor először vers formában fogalmazta meg gondolatait, melyet azután prózában bontott ki. Egyes esetekben, például a Soul Catcher című regényben az eredeti verset egyáltalán nem változtatta meg, csupán az először egymás alá írt verssorokat szépen egymás után rendezve szöveggé formálta azt. Máskor viszont a vers kibővítve, átalakítva és prózává átfogalmazva öltött új testet a születő regény lapjain. Az utókor számára elveszett eredeti Dűne-haiku tizenhét szótagja, mint látjuk, igen jelentős bővítés révén bomlott ki a most kezedben tartott regénnyé.

De hogyan születhetett egy rövidke költeményből ilyen komplex mű? Ehhez tudnunk kell, hogy a japán haikukat igen gyakran a természet szépsége ihleti, ahhoz pedig kétség nem férhet, hogy A Dűne a természettel foglalkozik, még ha nem a Föld élővilága is az! Az eredeti haiku teremtette hát azt a hangulatot, mely átütő erővel jelenik meg az Arrakis ökológiájának leírásában.

Persze A Dűne sokkal több, mint csupán egy idegen bolygó fiktív élővilágának gyönyörű leírása. Frank Herbert számos más dologról is írni szeretett volna, amikor nekilátott e hihetetlenül összetett regény elkészítésének.

Egyik célja a messiás-szuperhős megjelenítése volt, és az, hogy megfesse, milyen katasztrofális következményei lehetnek annak, ha egy emberfeletti hős emberi hibákat vét, miközben a történelem kormányrúdját tartja kezében. Meg kívánta jeleníteni a gazdaság és politika összefonódását egy kitalált világegyetemben. Az ökológia megrajzolásán túl szerette volna az idegen bolygót mint emberlakta energiagépezetet bemutatni. Ennek a gépezetnek pedig a földi kőolaj analógiájaként a víz lett a legfőbb hajtóereje. Egy olyan birodalmat kívánt ábrázolni, mely más, mint a korában divatossá váló, számítógépekkel túlzsúfolt jövőkép, melyből egy múltbéli, történelmet megrengető trauma következtében teljes egészében hiányoznak a robotok és a komputerek. Be akarta mutatni, milyen lehet egy igazi tudattágító narkotikum hatása, és a tőle való függés. Meg akarta érteni és értetni, milyen lehet az abszolút jövőbelátás áldása és átka. Hús-vér emberek életét és érzéseit szerette volna megjeleníteni. És végül szórakozni és szórakoztatni akart.

Hamar kiderült, hogy Herbert céljaihoz nem elegendő egy könyv terjedelme. Kibontakozó világa trilógia formát öltött, melynek kötetei A Dűne, A Dűne messiása, és A Dűne gyermekei címmel jelentek meg 1965-ben, 1969-ben és 1976-ban. És úgy tűnik, az írásra is igaz a mondás, hogy „evés közben jön meg az étvágy”, hiszen a zárt, kerek történetet alkotó trilógiát további három folytatás követte 1981-ben, 1984-ben és 1985-ben A Dűne istencsászára, A Dűne eretnekei és A Dűne Káptalanház címmel.

Olvasó Barátom! Nem tudom, ki vagy, de valamit sejtek Rólad. Ha már olvastad A Dűnét, akkor ezt az új kiadást azért vetted meg, mert mindazt, amit néhány sorral fentebb leírtam, meglelted a regényben, és érdemesnek találtad Herbert alkotását arra, hogy új formájában is a polcodra kerüljön. Ha viszont most először kerül a kezedbe e remekmű, akkor hamarosan feledhetetlen élményben lesz részed, amint belemerülsz az író képzeletének világába.

Bárki is vagy azonban, engedd meg, hogy szóljak még néhány szót a regény mostani kiadásáról. Talán tudod, hogy a Dűne-univerzum évek óta forrongásban áll. A halott író fia, Brian Herbert, és egy másik szerző, Kevin J. Anderson úgy döntött, kiteljesítik a mester fiktív világegyetemét, és újabb Dűne-regényeket írnak. E sorok születése pillanatában négy folytatás kiadásán vannak már túl, és folyamatosan dolgoznak az újabb köteteken. Frank Herbert irodalmi örököseit követve a Szukits Kiadó is ambiciózus vállalkozásba kezdett. Az új Dűne-regények magyarországi megjelentetésével párhuzamosan a tervek szerint sorban újra kiadásra kerül a hat klasszikus kötet is. Ez a törekvés a hiánypótláson túl további két célt is kitűzött maga elé. Az egyik az, hogy a nem túl távoli jövőben az összes létező Dűne-regény egységes formátumban, keménytáblás kötésben sorakozhasson a gyűjtők polcain.

A másik cél a nyelvi egységesség és a fordításbeli következetesség elérése. A hat klasszikus Dűne-regény 1987 és 1995 között jelent meg magyar nyelven, mégpedig négy fordító (Békés András, Gáspár András, Kornya Zsolt és Hoppán Eszter) munkájának eredményeként. Minden jó szándék és figyelmesség mellett óhatatlan volt tehát, hogy számos helyen olyan megnevezésbeli eltérés adódjon az egyes kötetek között, mely annak köszönhető, hogy az egyik fordító így, a másik pedig úgy fordította le a kérdéses (fontos információt hordozó) angol kifejezést. Az ilyen fordításbeli különbségek zavart keltőek lehetnek, és nem várható el, hogy Te magad fedezd fel a zavar okát – különösen az olyan összetett regények esetén, mint A Dűne és folytatásai. A Szukits Kiadó tehát az új kiadásokban egységes szakmai lektorálás révén megpróbálja ezen következetlenségeket felszámolni. Az egységes magyar nyelvezettel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy amikor a Szukits Kiadó 2000-ben belekezdett az ambiciózus Dűne-tervbe, a legelső magyarul megjelent regény, A Dűne fordítását és magyar szakkifejezéseit választottuk etalonnak, és minden eddig kiadott régi és új folytatást ahhoz igazítottunk. (Azt a néhány, igen apró hibát, melyet Békés András elkövetett, A Dűne jelenlegi, új kiadásában kijavítottuk, az eddig kiadott folytatásokba pedig ezen hibák helyett már eleve a javított magyar kifejezések kerültek, így nem fogsz semmilyen komoly következetlenséget felfedezni, Olvasó Barátom – legalábbis ezt remélem; de ha mégis találsz hibát, azért már az én fejemre szórj átkokat!)

Egy további adalék, mellyel az új kiadásokat gazdagítani szeretnénk, a kronológia. Lévén, hogy a Dűne-eposz eseményei több ezer évnyi, jövőbeli történelmet ölelnek fel, komoly segítséget és útmutatót jelenthet számodra egy időrendi felsorolás, mely tartalmazza az adott világ összes jelentősebb eseményét. Úgy tervezzük ezért, hogy az új kiadások mindegyikének hátuljában lesz egy kronológia, benne a hat klasszikus Dűne-regény eseményeivel. Az újabb kötetek (Az Atreides-ház, A Harkonnen-ház és A Corrino-ház) történéseit az azokban található, kibővített kronológiák tartalmazzák csupán, hogy ne rontsunk el meglepetéseket azok számára, akik először a Frank Herbert által írt könyveket olvassák el, és csak ezután akarják megkóstolni az utódok folytatásait. Tisztában kell ugyanakkor azzal lenni, hogy Brian Herbert és Kevin J. Anderson folytatásai nem csupán a kronológia kibővítését teszik lehetővé, hanem annak pontosítását is. Míg ugyanis Frank Herbert bizonyos történelmi korokra és eseményekre csak homályos és misztikus utalásokat tett, addig utódai ezekkel a dolgokkal részletesen foglalkoznak, és ennek köszönhetően az eddig leglogikusabbnak tűnő történeti időrendi sorrend a folytatások tükrében megváltozhat, és az egyes, dátum nélkül felsorolt események pontos évszámot kaphatnak. Éppen ezért, Kedves Barátom, tudnod kell, hogy A Dűne jelenlegi kiadásában (és Frank Herbert többi regényében) közreadott kronológia csak a hat klasszikus Dűne-regényre vonatkoztatva tekinthető etalonnak!

A fenti kijelentés annál is inkább fontos – és épp ezért nem szabad szentségtörésnek tekinteni –, mivel a legnagyobb tisztelet és szeretet mellett meg kell jegyezni, hogy Frank Herbert mester számos évszámhibát elkövetett A Dűnében. Nem komoly hibák ezek, a regény elsöprő lendületét, rendkívüli integritását és sajátos atmoszféráját egyáltalán nem zavarják, de a vizslató szem észreveheti őket. Ezek a tévedések a regény első két magyar kiadásába is áttevődtek. A jelenlegi magyar kiadás már a javított dátumokat tartalmazza a szövegtörzsben, de az autentikusság megőrzése érdekében Frank Herbert eredeti, hibás évszámait is mindig feltüntetjük lábjegyzetben. (Egyébként a hibák korrekcióit a mester utódai jóváhagyták.)

Végezetül szeretnék néhány szót szólni a kötetben található ínyencfalatról, Brian Herbert és Kevin J. Anderson novellájáról. A Caladan tengereinek suttogása a szerzőpár elsőként megírt Dűne-története, egy aprócska mese, mely nagyjából A Dűne cselekményének első harmadát követően játszódik. A novella beillesztése a regény szövegébe azonban mind etikailag, mind a szerzői jog szempontjából megkérdőjelezhető. A történetet ezért a kötet utolsó oldalain helyeztük el, de ott pontosan megadjuk, hol következne a regény eseményeinek folyamában, és ha kedved tartja, a képzeleteddel „bevághatod” a megfelelő helyre, Barátom.

2001-ben a Szukits Kiadó megjelentette A Dűne messiását, 2002-ben pedig A Dűne gyermekeit. Most szeretettel nyújtjuk át Neked A Dűnét megújult formájában.

Dr. Torkos Attila

Szeged, 2003. január 7.

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 18:01

This one is called "DuneCIKK"

RÉGÉSZETI FELTÁRÁS AZ ARRAKISON


Lehet-e új hírekkel szolgálni a Dűne-univerzumról? Néhány évvel ezelőtt erre a kérdésre bárki azt válaszolta volna, hogy nem. Akkoriban úgy tűnt, hogy Frank Herbert halálával sírba szállt gigantikus eposza is, és a szerző agyában és jegyzeteiben létező történet-óriásnak csupán a csontváza marad fenn az olvasók számára hat regény formájában. Azóta azonban a Föld igen sokszor megfordult tengelye körül, és lelkes régészek láttak hozzá, hogy az itt-ott megtalált kövületek alapján rekonstruálják a legendás, teljes életnagyságában még mindenki számára ismeretlen élőlényt. A leletek kiásása, értelmezése és kiállítása a szemünk láttára zajlik. Mielőtt azonban a kutatók munkájára fordítanánk figyelmünket, érdemes áttekintenünk a Dűne-univerzum azon részét, mely teremtője tollából látott napvilágot.

A Dűne világának gondolata az ’50-es évek második felében fogant meg Frank Herbert agyában. Az író nagyon összetett regényt tervezett, melyben igen sok mindenről szeretett volna írni: egy bolygóról, melynek a földitől teljes egészében eltérő az ökológiája; egy csillagközi, feudális birodalomról, melyet rendkívül bonyolult politikai egyensúly tart életben; egy szerről, melynek öregedést gátló és tudattágító hatása van; a jövőbelátás lehetőségeiről és korlátjairól. Az ambiciózus vállalkozás komoly, hat évig tartó kutatómunkát igényelt, ezért A Dűne (Dune) c. regény csak 1965-ben készült el, és került az olvasók kezébe (bár korai változata 1963 és 1965 közt az Analog sci fi magazin lapjain is megjelent folytatásokban). Herbert hamar rájött, hogy a kibontakozó, hihetetlenül összetett világot nem tudja majd belezsúfolni egyetlen regénybe, ezért már az első kötet írásakor regénysorozatban gondolkodott, sőt a folytatások néhány fejezetét hamarabb meg is írta, mint ahogy A Dűnét befejezte volna.

1969-ben megjelent az addigra már egyértelműen sikeres első regény folytatása, A Dűne messiása (Dune Messiah), melyet 1976-ban A Dűne gyermekei (Children of Dune) követett. A negyedik kötet, A Dűne istencsászára (God Emperor of Dune) 1981-ben, az ötödik, A Dűne eretnekei (Heretics of Dune) pedig 1984-ben került a könyvesboltokba. Herbert 1985-ben megajándékozta olvasóit még egy hatodik könyvvel, A Dűne Káptalanházzal (Chapterhouse: Dune), majd egy évvel később elhunyt.

A szerző halálával univerzuma befejezetlen maradt. Az első négy regény egy tízezer éve fennálló, feudális szerkezetű galaktikus birodalom, az Impérium átalakulását ábrázolja, míg az utolsó kettő az emberiségnek a világegyetemben való szétszóródásával létrejövő káoszt, és a káosz elleni küzdelmet mutatja be. Bár minden egyes Dűne-kötet önálló, kerek történet, együttesen mégis egy olyan történelmi folyamot ábrázolnak, mely évezredeken keresztül szállítja hátán az emberiséget, és a hatodik könyvben még nem tudjuk, hogy milyen tengerbe ömlik. Azt viszont láthatjuk az utolsó két regényből, hogy a tenger környékén óriási vihar tombol… melynek Frank Herbert már csak az előszelét tudta lefesteni.

Herbert 1986-os halála után majd másfél évtizeden keresztül úgy tűnt, senki nem fogja folytatni a Dűne-sorozatot. Az író fia, Brian Herbert – maga is író – többször fontolgatta, hogy nekivág a hihetetlenül komoly akadálynak, de mindannyiszor visszariadt tőle; nem tudta ugyanis, hogy apja hová tartott utolsó két Dűne-regényével. Még az idősebb Herbert életében volt arról szó, hogy apa és fia majdan együtt is írnak Dűne-folytatásokat, de soha nem jutottak oda, hogy leüljenek megbeszélni a tervezett könyvek tartalmát. A Dűne eretnekei és A Dűne Káptalanház azon példányai, melyekben Brian Herbert emlékei szerint az apja a következő kötetet tervezve kihúzófilccel számos szövegrészt kiemelt, szőrén-szálán eltűntek a mester halálát követően, regényvázlatokat pedig sehol nem talált az ifjabb Herbert.

Történt azután, hogy Brian Herbert megismerkedett Kevin J. Andersonnal, aki maga is fiatal olvasóként falta fel a hat Dűne-regényt, mielőtt íróvá lett. A két tollforgató addig beszélgetett, míg eldöntötték, hogy új Dűne-könyveket fognak írni. És mivel továbbra sem volt forrásuk a Dűne 7-nek keresztelt vágyálom megvalósításához, nekiláttak Frank Herbert több ezer oldalnyi jegyzetének régészeti feltárásához. Ezen jegyzetekből született meg annak idején az idősebb Herbert tollából a Dűne-ciklus, és az utódok úgy tervezték, ezeket használják fel az újabb regények gerinceként. Célként pedig A Dűne eseményeit megelőző három évtized zűrzavaros politikai helyzetének és történelmének bemutatását tűzték ki: Herbert és Anderson előjátékot akartak írni A Dűnéhez, mégpedig egy trilógia formájában. Az új könyvek eseményeinek megtervezése közben azután furcsa dolog történt: egy eldugott helyről előkerült két biztonsági záras kazetta. A dobozokban a szerzők az idősebb Herberttől hátramaradt vázlatokra és jegyzetekre leltek, melyek a következő munkacímet viselték: Dűne 7! Kiderült végre, hogyan akarta a mester folytatni A Dűne Káptalanházat, és immár szabaddá vált az út az előtt, hogy az utódok megírják az autentikus folytatást. Andersonék azonban ekkor már annyira elmerültek az „Előjáték a Dűnéhez” trilógia kidolgozásában, hogy a Dűne 7 tervet későbbre halasztották; beleszőttek ugyanakkor a készülő regényekbe néhány eseményszálat, melyek egyszer majd a sorozat még megíratlan zárókötetében köszönnek vissza.

1999-ben napvilágot látott az első új Dűne-regény, Az Atreides-ház. A könyvet 2000-ben A Harkonnen-ház, majd 2001-ben A Corrino-ház követte. Mindhárom regény nagyon pozitív visszhangot kapott az angol nyelvterületen, és az amerikai/angol kiadásokat igen hamar követték a külföldi fordítások. A hazai könyvkiadás sem késlekedett: a Szukits Könyvkiadó jóvoltából magyarul már kapható az első két könyv, és a tervek szerint idén decemberben az olvasók kezébe fog kerülni A Corrino-ház is.

Az „Előjáték a Dűnéhez” trilógia befejeztével azonban a szerzők még mindig nem a Dűne 7 megírásához fogtak. Saját elmondása szerint Brian Herbert régóta dédelgette azt a gondolatot, hogy fel kellene tárni a Dűne-univerzum egy korai szakaszának történetét, azét a korszakét, mely olyanná formálta e fiktív világot, amilyennek az eddigi regényekben megismertük. Tíz évezreddel Frank Herbert regényeinek eseményei előtt ugyanis volt egy iszonyatos háború, mely feldúlta az emberiség korábbi csillagközi birodalmát, és a számítógépek és gondolkodó gépek elpusztításával létrehozta az Impériumot. A Corrino-ház megírása után Anderson és Herbert hozzáláttak e háború, a Butleri Dzsihad korának megfestéséhez három újabb könyvben. Az új trilógia „A Dűne legendái” névre hallgat, és első kötete, A Butleri Dzsihad 2002 szeptemberében lát napvilágot az angol nyelvterületeken. A tervek szerint 2003 és 2004 folyamán elkészül majd a trilógia második és harmadik része is. És utána? Egyelőre nem tudni. Anderson néhány hónappal ezelőtt azt írta egy levelében, hogy talán írnak egy-két további könyvet Paul Atreides uralkodásának, a Fremen Dzsihadnak a koráról is a Dűne 7 elkészítése előtt, de ezek egyelőre olyan távlati tervek, melyek bizonytalanok, és melyekről hivatalos fórumon még nem nyilatkoztak.

A Szukits Könyvkiadó magyarországi terveiről azonban többet lehet tudni. A Corrino-ház idei kiadását követően 2003-ban várható A Butleri Dzsihad magyar fordítása, melyet „A Dűne legendái” trilógia további kötetei fognak követni, és minden remény megvan arra, hogy – ha a magyar közönség igényli – a Szukits Kiadó az összes további Dűne-könyvnek is gazdája marad hazánkban.

Az újabb folytatások kiadásával párhuzamosan a Szukits Kiadó folyamatosan megjelenteti Frank Herbert klasszikus hat Dűne-regényét is. Ezen elhatározásnak több célja is van. Először is a hiánypótlás, hiszen a sok-sok évvel ezelőtt megjelent magyar kiadásokat ma már legfeljebb az antikváriumokban lehet időnként fellelni. Másfelől a bővülő sorozat a történet jobb követhetősége és az egységes stílus érdekében egységes magyar terminológiát követel, így az újra kiadott kötetek a megjelenés előtt igen szigorú szaklektoráláson esnek át. A harmadik fontos szempont a formai egységesség: a gyűjtőkre gondolva Frank Herbert regényei az új trilógiához hasonlóan, keménytáblás díszkiadásban kerülnek az olvasókhoz. 2001-ben a könyvesboltokba került A Dűne messiása, és idén várható A Dűne gyermekei. 2003-ban A Dűne új magyar kiadása fog napvilágot látni, benne egy csemegével: egy Dűne-novellával, mely eddig még nem volt olvasható magyarul.

Úgy tűnik, a harmadik évezred első évtizede mind az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, mind hazánkban a Dűne-univerzum feltárásának évtizede. Érdemes rá odafigyelni!


Dr. Torkos Attila
Szeged, 2002-08-20

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 18:02

The last one is the timeline. Here it is in case you missed it the first six times.TIMELINE OF THE DUNE UNIVERSE???
Sandtrout are brought to Arrakis from an unknown place. Sandtrout begin desertification of the originally water-rich Arrakis and later start the sandtrout-sandworm-melange cycle. [Children of Dune]


appr. 1200 B.C.
Birth of Agamemnon, son of Atreus. The future Atreides family descending from Andrew Skouros claims to trace their lineage this far back.


appr. 11000 B.G. = appr. 2000 A.D.
Beginning of the Space Age. [Dune]


???
The Old Empire is formed from the populated planets.


Appr. 2200 B.G.
Arn Eklo, Kwyna, Vidad and others become Cogitors. Some of them lead by Vidad move to Hessra to comtemplate the universe in isolation. Others become hermit philosophers on inhabited worlds. [The Butlerian Jihad]


???
Following the Second Interspace Migrations, the Jews hide their identity from the non-Jews. [Chapterhouse: Dune]


???
A schism occurs in the Buddislamic religion: Zensunnis and Zenshiites break from each other. [The Butlerian Jihad]


???
Zensunnis and Zenshiites leave the non-Buddislamics and migrate outside the borders of the Old Empire. [The Butlerian Jihad]


appr. 1381 B.G.
The schismatic sect of the Zensunni breaks away from the religion of Maometh. [Dune]???
During the rule of Shakkad the Wise the scholar Yanshuph Ashkoko discovers the spice melange on Arrakis. Later Shakkad himself claims credit for this. [Children of Dune]


???
Scientists arrive to Arrakis to assess it for future colonization. Botanical testing stations are established on the planet. [The Butlerian Jihad]


1287 B.G.
Tlaloc tries to shake up the bored populace of the Old Empire. Seeing his failure, 20 people (the Twenty Titans) set out to conquer the Empire with Tlaloc’s lead. One of the Titans, Andrew Skouros takes the name Agamemnon. Beginning of the Time of Titans. The Titans reprogram computers and robots, giving them human aggression and hunger for power. With the aid of AIs the Titans conquer the Old Empire and divide it among themselves. Some systems on the edge of the Empire resist the Titans. These systems found the League of Nobles lead by Salusa Secundus, and they successfully fight the Titans. Scientists abandon Arrakis. [The Butlerian Jihad]


Appr. 1280 B.G.
Tlaloc dies in an accident. Fearing mortalit, the Titans lead by Agamemnon have themselves transformed to cymeks. [The Butlerian Jihad]


Appr. 1192-1183 B.G.
The First Hrethgir Rebellion on Walgis. Ajax, lord of the planet brutally crushes the rebellion and exterminates the populace of Walgis in a few years’ time. Outraged by the massacre, Ajax’s mate Hecate transfers her brain into a deepspace vessel and leaves human space. During the Rebellion a Titan, Xerxes trusts keeping the order on his planets completely to the local computer network. [The Butlerian Jihad]


1182 B.G.
The overly independent, aggressive, power-hungry computer network of Xerxes seizes control over Xerxes’ planets. Naming itself Omnius, the AI takes over all the Titan-ruled planets in a short time and establishes the Synchronized Worlds. The Titans are made servants of Omnius. AI computers (computers with conscience) are prohibited in the League of Nobles, and the use of less sophisticated computers is strictly limited. [The Butlerian Jihad]


After 1182 B.G.
Omnius lauches attack after attack against the League of Nobles, but they fight the thinking machines successfully. Buddislamics believe the rise of thinking machines to power is the Kralizec of prophecies; they flee instead of fighting. Buddislamic wandering continues, mainly to the Unallied Planets. Later Buddislamic slaves are introduced on some League planets. [The Butlerian Jihad]


603 B.G.
Omnius lauches an unsuccessful attack against Chusuk. [The Butlerian Jihad]


Appr. 400 B.G.
The Sorceresses of Rossak begin to keep detailed breeding records. This information will eventually be incorporated in the Kwisatz Haderach program. [House Atreides, The Butlerian Jihad]


361 B.G.
Birth of Abdel. [The Butlerian Jihad]


277 B.G.
Ginaz soldiers find a combat mek, Chirox in a shipwreck. They reprogram it and begin using it for combat practices. [The Machine Crusade]


250 B.G.
Birth of Manion Butler.


247 B.G.
Birth of Livia (Butler).


238 B.G.
Birth of Piers Harkonnen. [The Butlerian Jihad]


Appr. 234 B.G.
Birth of Iblis Ginjo. [The Battle of Corrin]


228 B.G.
Birth of Aurelius Venport.


226 B.G.
Birth of Heoma. [The Butlerian Jihad]


225 B.G.
Hecate returns to human space in secret and begins to watch the war between Omnius and the League of Nobles. [The Machine Crusade]


224 B.G.
Marriage of Manion Butler and Livia. Birth of Camie Boro, descendant of the last emperor of the Old Empire. [The Battle of Corrin]


223 B.G.
Birth of Vorian Atreides, son of Agamemnon. Birth of Xavier Harkonnen. [The Butlerian Jihad]


222 B.G.
Birth of Serena Butler. [The Butlerian Jihad]


220 B.G.
Birth of Octa Butler and Fredo Butler. [The Butlerian Jihad]


218 B.G.
Birth of Norma Cenva. Birth of Selim. [The Butlerian Jihad]


217 B.G.
Agamemnon and companions kill Ulf and Katarina Harkonnen. Piers Harkonnen escapes to Caladan. [Hunting Harkonnens]


214 B.G.
Birth of Mahmad. [The Butlerian Jihad]


211 B.G.
Birth of Vergyl Tantor. Birth of Ishmael. Birth of Kalem Vazz. [The Butlerian Jihad, The Machine Crusade]


210 B.G.
Death of Conquee Cenva. [The Machine Crusade]


206 B.G.
Death of Fredo Butler. [The Butlerian Jihad]


204 B.G.
Xavier Harkonnen becomes a Salusan Militia officer. [The Butlerian Jihad]


203 B.G.
Tio Holtzman invents the scrambler shield. Unsuccessful attack of the thinking machines against Salusa Secundus. Naib Dharta exiles Selim from his village. Selim discovers how to ride the sandworms of Arrakis. Omnius conquers Giedi Prime. Giedi Prime-Omnius dispatches thousands of deepspace probes into the galaxy to establish machine bases with his copies on new planets. Tio Holtzman invites Norma Cenva to work with him on Poritrin. Tlulaxa capture Ishmael on Harmonthep and sell him as a slave on Poritrin. Serena Butler is captured by thinking machines and taken to Earth, where she becomes a slave of Erasmus. The League liberates Giedi Prime. Death of Heoma. Death of Barbarossa. Norma Cenva invents suspensors. [The Butlerian Jihad]


202 B.G.
Xavier Harkonnen and Octa Butler get married. Tuk Keedair realizes that the spice melange of Arrakis may be of commercial value on League Planets. Tio Holtzman invents the protecting shield. Birth of Manion Butler, Jr. [The Butlerian Jihad]


201 B.G.
Birth of Roella Harkonnen. Erasmus kills the baby Manion Butler. Revolt breaks out on Earth against Omnius and the remaining Titans. Death of Ajax. Tuk Keedair and Aurelius Venport found VenKee corporation and introduce melange to the League market. Vorian Atreides, Serena Butler and Iblis Ginjo flee to Salusa Secundus. Juno kills Arn Eklo. Omnius exterminates the human populace of Earth. The League of Nobles starts the Butlerian Jihad against the thinking machines. Birth of Leronica Tergiet. [The Butlerian Jihad]


200 B.G.
Using atomics, the League wipes out the thinking machines of Earth. The nuclear attack renders Earth uninhabitable for centuries. [The Butlerian Jihad]


199 B.G.
Birth of Omilia Harkonnen. [The Machine Crusade]


198 B.G.
First organized attack of the Army of the Jihad on a Synchronized World: Bela Tegeuse. The skirmish is inconclusive. Human forces retreat. [The Machine Crusade]


197 B.G.
The Corrin-Omnius (the Omnius Prime since the destruction of the Earth-Omnius) sends a heavy fleet to Salusa Secundus, but the Army of the Jihad rebuffs them. Vorian Atreides returns to Bela Tegeuse and discovers that the thinking machines have rebuilt their world. Jafar joins the exiled Selim. Later many follow his example, making Selim’s outlaw band grow. [The Machine Crusade]


196 B.G.
Vorian Atreides is promoted to Segundo, First Grade. Birth of Jool Noret. [The Machine Crusade]


195 B.G.
The Honru Massacre: the Army of the Jihad attempts to free the population from the Synchronized World of Honru. Omnius uses aggressive tactics for defense, suicide robot ships that wipe out the whole Jihad fleet. Over five hundred thousand free humans are killed. [The Machine Crusade]


194 B.G.
Vergyl Tantor joins the Army of the Jihad. [The Machine Crusade]


193 B.G.
”Jipol”(Jihad Police) is officially established, lead by Yorek Thurr. In a political marriage Iblis Ginjo marries Camie Boro, descendant of the last emperor. [The Machine Crusade]


192 B.G.
Ginaz mercenaries offer their services to the Jihad as independent warriors. Birth of Tambir Boro-Ginjo, son of Iblis Ginjo and Camie Boro. [The Machine Crusade, The Battle of Corrin]


191 B.G.
Major purge, seven League representatives – all of them political rivals or people who have spoken out against Iblis Ginjo – implicated as machine spies are interrogated by Jipol. Grand Patriarch Ginjo creates the “Seraphim” to protect Serena Butler. Ishmael and Ozza get married. [The Machine Crusade]


190 B.G.
Manion Butler retires as Viceroy. Serena Butler is voted in as “interim Viceroy” until the war is over. Vergyl Tantor marries Sheel. Birth of Chamal, daughter of Ishmael and Ozza. Birth of Aquis Boro-Ginjo, son of Iblis Ginjo and Camie Boro. [The Machine Crusade, The Battle of Corrin]


189 B.G.
Thinking machines conquer Ellram. Unsuccessful assassination attempt on Serena Butler. [The Machine Crusade]


188 B.G.
Machines attack Peridot Colony. The Army of the Jihad drives back the Synchronized forces, but the machines follow a scorched-earth policy, and the colony settlements are ultimately destroyed. Birth of Falina, second daughter of Ishmael and Ozza. [The Machine Crusade]


187 B.G.
Grand Patriarch Iblis Ginjo proposes that there should be a governing body, a “Jihad Council,” which actually runs the war. Both domestic (Jipol) and foreign (Army of the Jihad) affairs are to be administered by this Council. The proposal passes. [The Machine Crusade]


185 B.G.
Xavier Harkonnen and Vorian Atreides are both promoted to the rank of Primero. Norma Cenva begins to work on Tio Holtzman’s original field equations to find a way to fold space. Birth of Gilbertus Albans. [The Machine Crusade]


184 B.G.
Three Unallied Planets are conquered by machine forces, to be used as bases of operations for their expansion. [The Machine Crusade]


183 B.G.
Death of Lucille Tantor. Birth of Rellon Boro-Ginjo, son of Iblis Ginjo and Camie Boro. [The Machine Crusade, The Battle of Corrin]


181 B.G.
Two more Unallied Planets – Tyndall and Bellos – fall to machine domination. [The Machine Crusade]


180 B.G.
Death of Mahmad. [The Machine Crusade]


179 B.G.
Vorian Atreides proposes that the Army of the Jihad must defend the Unallied Planets as well as League Worlds. He explains how Omnius is moving, the pattern by which he is taking strategic star systems on the fringe of the League. The proposal passes. [The Machine Crusade]


178 B.G.
Tyndall, recently captured by Omnius, is freed by a Jihad counterstrike. [The Machine Crusade]


177 B.G.
Omnius forces are detected at the Unallied Planet IV Anbus. The Army of the Jihad defends the planet. Another unsuccessful assassination attempt on Serena Butler. Marha joins Selim’s group. Norma Cenva invents the theory of space-folding. Death of Vergyl Tantor. Jool Noret installs learning algorythms in Chirox, enabling it to develop its own skills when practicing with Jool. Death of Zon Noret. [The Machine Crusade]


176 B.G.
Erasmus starts to teach high level machine logic to Gilbertus Albans to prove to Omnius that human intellect can be developed. The Cogitor Kwyna ceases his existence. [The Machine Crusade]


175 B.G.
Vorian Atreides places an Omnius update reprogrammed with false data on the derelict update ship near Earth, and restarts the ship. Incarnations of Omnius on several Synchronized Worlds suffer major breakdown, victims of his trick. The Army of the Jihad liberates Ix from the Omnius domination with Hecate’s help. Selim marries Marha. [The Machine Crusade]


174 B.G.
Chamal marries Rafel. Vorian Atreides falls in love with Leronica Tergiet. Birth of Wandra Harkonnen, daughter of Xavier Harkonnen and Octa Butler. Erasmus discovers Vorian’s trick and destroys the corrupted Omnius update. Norma Cenva builds the prototype space-folding ship on Poritrin. Niko Bludd and Tio Holtzman cast Norma out from the planet. A slave rebellion starts on Poritrin. To escape the slaughter, Ishmael and his Zensunni followers flee to Arrakis with Norma’s untried ship – the first successful space-folding trip. Death of Tio Holtzman. The Poritrin revolt is crushed. Death of Dharta and Selim. An immense telekinetic power awakens in Norma Cenva, who destroys Xerxes. Jool Noret allows Chirox to train Ginaz mercenaries in combat. The city of Bandalong is built on Tlulax. [The Machine Crusade]


173 B.G.
Birth of El’hiim, son of Selim and Marha. Agamemnon, Dante, Juno and several neo-cymeks revolt against Omnius and conquer Bela Tegeuse. Jafar’s outlaws take in the Poritrin Zensunni refugees. Leronica Tergiet marries Kalem Vazz. Birth of Vorian Atreides’s and Leronica Tergiet’s twin sons, Estes and Kagin. Norma Cenva and Aurelius Venport establish a shipyard on Kolhar to produce space-folding ships. Birth of Ticia Cenva, daughter of Zufa Cenva and Iblis Ginjo. The Titans set up a neo-cymek army from the populace of Bela Tegeuse and start a war against Omnius. [The Machine Crusade]


172 B.G.
Birth of Adrien Venport, son of Norma Cenva and Aurelius Venport. [The Machine Crusade]


166 B.G.
Death of Manion and Livia Butler. [The Machine Crusade]


165 B.G.
Death of Kalem Vazz. [The Machine Crusade]


164 B.G.
Aurelius Venport gives the space-folding technology and the Kolhar shipyards to the Jihad’s disposal. Vidad and his colleagues broker peace between Omnius and the League. The war-weary humans want peace in spite of Serena Butler’s and Iblis Ginjo’s protest. Serena Butler travels to Corrin seemingly to negotiate peace, but in truth to die a martyr’s death. She provokes Omnius until she is executed. Serena’s martyrdom gives a new flame to the Jihad. Zufa Cenva thinks Hecate an enemy and detroys her in a telekinetic blast. Zufa and Aurelius Venport die along with Hecate. Death of Jool Noret. Xavier Harkonnen discovers that Iblis Ginjo and the Tlulaxa have been kidnapping humans in large numbers for years from some planets and using their organs as replacement for jihadis. Xavier sends notice to Vorian Atreides, then kills Iblis and himself. The Titans conquer Richese. Ishmael and Marha get married. The whole truth concerning the Tlulaxa organ scandal is never revealed. Thus history will remember Iblis Ginjo as hero and Xavier Harkonnen as traitor. To escape the tainted Harkonnen name Wandra takes the name Butler. Camie Boro becomes Grand Patriarch. [The Machine Crusade, The Battle of Corrin]


154 B.G.
Camie Boro leaves the post of Grand Patriarch to Tambir Boro. [The Battle of Corrin]


153 B.G.
Yorek Thurr, who aspired to become Grand Patriarch fakes his own death and escapes to the thinking machines. [The Battle of Corrin]


152 B.G.
Birth of Xander Boro-Ginjo, son of Rellon Boro. [The Battle of Corrin]


150 B.G.
The Army of the Jihad liberates Parmentier. Quentin Vigar marries Wandra Butler and out of respect for the Butler family takes the name Butler. [The Battle of Corrin]


Appr. 148 B.G.
Birth of Mohandas Suk. [The Battle of Corrin]


145 B.G.
Birth of Faykan Butler, son of Quentin and Wandra Butler. [The Battle of Corrin]


138 B.G.
Birth of Rikov Butler, son of Quentin and Wandra Butler. [The Battle of Corrin]
137 B.G.
Birth of Raquella Berto-Anirul, granddaughter of Vorian Atreides and Karida Julan. [The Battle of Corrin]


133 B.G.
Birth of Jimbay Whit. [The Battle of Corrin]


132 B.G.
Birth of Jessica Boro-Ginjo, daughter of Xander Boro-Ginjo. [The Battle of Corrin]


129 B.G.
Swordmaster Borys is enslaved by Omnius during a battle at Ularda. [The Battle of Corrin]


126 B.G.
Birth of Abulurd Butler, son of Quentin and Wandra Butler. [The Battle of Corrin]


123 B.G.
Thinking machines unsuccessfully try to reconquer Ix. [The Battle of Corrin]


120 B.G.
Rikov Butler marries Kohe Tantor. [The Battle of Corrin]


119 B.G.
Birth of Rayna Butler, daughter of Rikov Butler and Kohe Tantor. [The Battle of Corrin]


115 B.G.
Death of Helmina Berto-Anirul, daughter of Vorian Atreides and Karida Julan. [The Battle of Corrin]


110 B.G.
Xander Boro-Ginjo becomes Grand Patriarch. Death of Camie Boro. [The Battle of Corrin]


108 B.G.
Vorian Atreides reveals to Abulurd Butler the true role of Xavier Harkonnen in the Tlulaxa organ scandal. The Army of the Jihad liberates Honru. Omnius infects the League Planets with a genetically engineered virus (the Demon Scourge) causing the death of billions in a short time. Istian Goss graduates as Swordmaster. The Titans escape to Hessra from Omnius’s renewing attacks and kill the Cogitors. Death of Rikov Butler and Kohe Tantor. Rayna Butler starts a fanatic movement named the Cult of Serena which begins to destroy both electronic and mechanical machines. Raquella Berto-Anirul discovers that melange may offer protection agains the Demon Scourge. As a result, spice prospectors begin to swarm to Arrakis. VenKee puts more spice on the market. The Zensunni trading with VenKee, lead by El’hiim move closer to Arrakis City, their lifestyle becoming softer. The Rossak Sorceresses lead by Ticia Cenva begin to collect genetic samples of the virus-endangered humanity’s bloodlines. Abulurd Butler makes Harkonnen his family name. The Corrin-Omnius gathers all robot spaceships to launch a devastating attack against the League of Nobles absorbed with fighting the Demon Scourge. Death of Leronica Tergiet. The League sends a spacefolder fleet against the unprotected Synchronized Worlds and burns all but Corrin with nuclear fire. Learning about the Great Purge the Corrin-Omnius recalls the robot fleet to protect Corrin. The Army of the Jihad draws an inpenetrable blockade around Corrin, trapping the remaining thinking machines. The Jihad is declared officially over. The Demon Scourge slowly burns itself out. [The Battle of Corrin]


107 B.G.
Raquella Berto-Anirul and Mohandas Suk establish the Humanities Medical Commission. [The Battle of Corrin]


103 B.G.
Quentin Butler retires from the Army. Birth of Jimmak Tero. [The Battle of Corrin]


100 B.G.
Faykan Butler marries Jessica Boro-Ginjo. [The Battle of Corrin]


93 B.G.
Faykan Butler becomes Interim Viceroy. Istian Goss becomes a Swordmaster tutor on Ginaz. [The Battle of Corrin]


88 B.G.
Slavers begin to harass the Arrakis Zensunni settlements. Quentin Butler is captured by the Titans. Norma Cenva discovers that spacefolders can be safely navigated with prescience enabled by melange. Continuous melange consumption will turn Norma into the Oracle of Time during the next millennia. A plague of mutated Omnius-virus breaks out on Rossak. Raquella Berto-Anirul and Mohandas Suk travel to Rossak to fight the Rossak Epidemic. Supported by the Cult of Serena, Interim Viceroy Faykan Butler declares himself Viceroy, and installs a law that prohibits the production of machines functioning like the human mind. Yorek Thurr kills Xander Boro-Ginjo. The Cult of Serena starts to destroy machines on Salusa Secundus. Vidad is killed in the riots. Abulurd Harkonnen kills Yorek Thurr. Ticia Cenva commits suicide. Vorian Atreides and Quentin Butler kill Juno, Agamemnon and Dante. Death of Quentin Butler. Death of Chirox. The League launches an ultimate attack against Corrin. Using the planet’s slaves, Omnius draws a Bridge of Hrethgir around Corrin to stop the human fleet. In spite of the moral dilemma Supreme Bashar Vorian Atreides launches the attack. Abulurd Harkonnen tries to sabotate the attack. The Corrin-Omnius broadcasts a copy of itself into space. In the Battle of Corrin humanity destroys the last incarnations of Omnius and the last of the thinking machines. Gilbertus Albans saves the brain of Erasmus from the machine holocaust. Adrien Venport founds Foldspace Shipping Company; the spacefolders are navigated by prescience enabled by melange. To commemorate the Battle of Corrin, Faykan Butler takes the name Corrino, and joining the titles of Grand Patriarch and Viceroy he declares himself the emperor of humanity. At Vorian Atreides’s suggestion Abulurd Harkonnen is declared a coward and exiled. Abulurd settles on Lankiveil and passes his hatred of Vorian Atreides to the next Harkonnen-generation, which will eventually give birth to enmity between House Atreides and House Harkonnen. Raquella Berto-Anirul becomes leader of the Sorceresses who survived the Rossak Epidemic. The order, which later takes the name Bene Gesserit, pledges to preserve mankind’s genetic heritage. Ishmael and a group of Zensunni harassed by slavers move to the deep desert of Arrakis. The Zensunni Wanderers adapting to the harsh lifestyle will during the next centuries become the Fremen people (Free Men of Arrakis). El’hiim and his followers slowly merge with the townfolk of the North Pole of Arrakis. [The Battle of Corrin]


After 88 B.G.
With the lead of the Cult of Serena, machine destruction hits the inhabited worlds in renewed waves wiping out most of the machine-based technology and also the majority of historical documents. Culture based on the production of highly developed machines survives only on Ix and Richese. [The Battle of Corrin]


87 B.G.
End of the last neo-cymeks. Death of Wandra Butler. [The Battle of Corrin]


???
Dr. Mohandas Suk founds the Suk Medical School. [The Battle of Corrin]


???
The Bene Gesserit lead by Raquella Berto-Anirul founds its Mother School on Wallach IX. [House Atreides]


???
The Bene Gesserit Mother Superior brings about a secret agreement with the Jews. [Chapterhouse: Dune]


???
Gilbertus Albans founds the order of Mentats to pass on his knowledge of high level machine logic to a mankind left without computers. [Chapterhouse: Dune]


1 A.G. = Appr. 13000 A.D.
Foldspace Shipping Company takes the name Spacing Guild and monopolizes space commerce, transport and interplanetary banking. Beginning of the Guild calendar.


???
The Great Convention is signed. According to the Convention, the combined power of the Great Houses may destroy anyone who uses atomic power against human beings. [Dune]


???
The Commission of Ecumenical Translators compiles the Orange Catholic Bible on Old Earth. [Dune]


???
Atomic catastrophe destroys the ecology of Salusa Secundus. Emperor Hassik III moves the Imperial Throne to Kaitain. Salusa Secundus is made imperial prison planet. [House Atreides]


???
A Bene Gesserit Sister on Rossak discovers a plant that enables thought-merging. From this date, Sisters working at the Fremen (Sayyadinas) will preserve Zensunni history by thought-merging and memory transfer instead of oral history. [Dune]


???
A deepspace probe of Omnius’ that had settled on an inhabited planet catches the last radio message of the Corrin-Omnius that carries a copy of the evermind and Erasmus. The reincarnating Omnius begins to build a Synchronized Empire. [Hunters of Dune]


appr. 9175 A.G.
Houses Atreides and Vernius participate in the liberation of Beakkal. [House Corrino]


9843 A.G.
Birth of Fondil, son of Emperor Vutier Corrino II. [House Atreides]


9997 A.G.
Birth of Barbara Mutelli. [House Atreides]


9999 A.G.
Birth of Elrood, son of Emperor Fondil Corrino III. [House Atreides]


10018 A.G.
Death of Emperor Fondil Corrino III. Elrood Corrino IX ascends the throne. Birth of Wensicia, daughter of Elrood Corrino and Barbara Mutelli. [House Atreides]
During the reign of Elrood IX, Richese is overpowered by Ix in an economic warfare. This leads to the political and economic decline of House Richese. [House Atreides]


10019 A.G.
Elrood IX marries Barbara Mutelli. [House Atreides]


10020 A.G.
Birth of Elliott, son of Elrood IX and Barbara Mutelli. [House Atreides]


10021 A.G.
Elrood IX murders Elliott. Barbara Mutelli goes insane. Elrood repeatedly impregnates her, has the embryos removed from Barbara and places them in storage for later dynastic emergencies. [House Atreides]


10024 A.G.
Birth of Yvette Hagal. [House Atreides]


10026 A.G.
Death of Barbara Mutelli. [House Atreides]


10036 A.G.
Elrood IX marries Yvette Hagal. [House Atreides]


10050 A.G.
Birth of Alexandra Ecaz. [House Atreides]


10070 A.G.
Birth of Edwina, daughter of Elrood IX and Yvette Hagal. [House Atreides]


Appr. 10070 A.G.
A group of Bene Gesserit sisters working on the Missionaria Protectiva on Arrakis disappear, Reverend Mother Ramallo among them. [House Harkonnen]


10071 A.G.
Birth of Habla. [House Atreides]


10075 A.G.
Death of Yvette Hagal. [House Atreides]


10079 A.G.
Elrood IX marries Alexandra Ecaz. [House Atreides]


10082 A.G.
Birth of Wellington Yueh. [Dune]


10090 A.G.
Marriage of Ilban Richese and Edwina Corrino. [House Atreides]


10092 A.G.
Birth of Fafnir Corrino, son of Elrood IX and Alexandra Ecaz. Birth of Wanna Marcus. [House Atreides, Dune]


10095 A.G.
Birth of Helena Richese, daughter of Ilban Richese and Edwina. [House Atreides]


10098 A.G.
Alexandra Ecaz disappears. [House Atreides]


10100 A.G.
Elrood IX marries Habla. [House Atreides]


10110 A.G.
Birth of Vladimir Harkonnen. [Dune]


10112 A.G.
Wellington Yueh graduates at the Suk School. [Dune]


10114 A.G.
House Richese is ousted from its feudal right of governing Arrakis. Dmitri Harkonnen is made siridar governor of Arrakis. House Richese regains some of its lost prestige due to a marriage between Paulus Atreides and Helena Richese. [House Atreides]


10118 A.G.
Birth of Hasimir Fenring, the almost successful end-product of the Kwisatz Haderach project. After nineteen years of childless marriage Elrood IX has one of the frozen embryos from Barbara Mutelli implanted in Habla. [House Atreides]


10119 A.G.
Habla gives birth to Shaddam Corrino, son of Elrood IX and Barbara Mutelli. [House Atreides]


10123 A.G.
Death of Edwina Corrino. [House Atreides]


appr. 10130 A.G.
The Ecaz Revolt. Dominic Vernius and Paulus Atreides fight on Elrood IX’s side against the rebels. The rebellion is suppressed. Birth of the bastard son of Elrood and his concubine Shando Balut. The child is named Tyros Reffa and is adopted by House Taligari. [House Atreides, House Corrino]


10132 A.G.
Birth of Glossu Rabban, first son of Abulurd Harkonnen. [Dune]


10136 A.G.
Birth of C’tair and D’murr Pilru. [House Atreides]


10138 A.G.
Marriage of Dominic Vernius and Shando Balut. Hasimir Fenring and Shaddam Corrino kill Fafnir Corrino, the crown prince. [House Atreides]


10140 A.G.
Birth of Leto Atreides, son of Paulus Atreides and Helena Richese. [Dune]


10145 A.G.
Birth of Gurney Halleck. [House Harkonnen]


10146 A.G.
Birth of Duncan Idaho. Death of Dmitri Harkonnen. His son, Abulurd takes the siridar governorship of Arrakis. [House Atreides]


10149 A.G.
Birth of Bheth Halleck. [House Harkonnen]


10153 A.G.
Vladimir Harkonnen replaces Abulurd, his half-brother, as governor of Arrakis. Abulurd retires to Lankiveil. Elrood IX appoints Pardot Kynes planetologist of Arrakis. Glossu Rabban kills Duncan Idaho’s parents. Shaddam Corrino and Hasimir Fenring poison Elrood IX with a slow-acting poison. Leto Atreides departs from Caladan to study on Ix. [House Atreides]


10154 A.G.
According to a secret pact with Elrood IX, the Bene Tleilax takes over control of Ix. Tleilaxu Master Hidar Fen Ajidica launches the top secret Project Amal on Ix to develop the method for synthetizing the spice melange. Leto Atreides, Rhombur Vernius and Kailea Vernius escape to Caladan. Dominic Vernius and Shando become renegades. The Fremen begin terraforming Arrakis with Pardot Kynes’s guidance. Duncan Idaho becomes a servant of House Atreides. D’murr Pilru becomes a Navigator. Death of Paulus Atreides. Leto Atreides becomes Duke of House Atreides. Birth of Jessica (daughter of Gaius Helen Mohiam and Vladimir Harkonnen) as a subject of the Kwisatz Haderach project. Birth of Liet-Kynes, son of Pardot Kynes. [House Atreides]


10156 A.G.
Death of Elrood IX. Chobyn of Richese invents the no-field but shares his invention only with Vladimir Harkonnen. A no-globe is built on Giedi Prime. Chobyn is killed. Vladimir Harkonnen’s unsuccessful effort to cause warfare between House Atreides and the Bene Tleilax. Shaddam Corrino IV becomes Emperor. Shaddam IV marries Anirul Sadow Tonkin. Hasimir Fenring marries Margot Rashino-Zea. Shaddam places Fenring on Arrakis. Dominic Vernius and his followers go into hiding on Arrakis. [House Atreides]


???
Dominic Vernius attacks the Tleilaxu ruling Ix. The Emperor's Sardaukar deflect the attack. After the conquest of Ix the products of Ixian technology disappear from the Imperium's markets. This leads to the temporary rise of Richese's economy. [House Harkonnen]


10161 A.G.
The Tleilaxu restart Ixian production. As Ixian products once more become available on the galactic market, Richese's economy declines. [House Harkonnen]


10162 A.G.
Birth of Irulan Corrino, daughter of Shaddam IV and Anirul Sadow Tonkin. [House Harkonnen]


10164 A.G.
Birth of Chalice Corrino, daughter of Shaddam IV and Anirul Sadow Tonkin. [House Harkonnen]


10166 A.G.
Birth of Wensicia Corrino, daughter of Shaddam IV and Anirul Sadow Tonkin. House Moritani of Grumman starts war against House Ecaz. Duncan Idahostarts training on Ginaz to become a swordmaster. Leto Atreides makes Kailea Vernius his concubine. [House Harkonnen]


10168 A.G.
Birth of Victor, son of Leto Atreides and Kailea Vernius. [House Harkonnen]


10170 A.G.
Gurney Halleck is enslaved by Harkonnens. [House Harkonnen]


10171 A.G.
Leto Atreides gains popularity in the Landsraad by trying to solve the Moritani-Ecaz conflict. The Bene Gesserit 'presents' Jessica to Leto with the secret aim that she would concieve a girl child from him – this girl should give birth to the Kwisatz Haderach. [House Harkonnen]


10173 A.G.
Glossu Rabban kills Gurney Halleck's parents. Disguised as a Buddislamic monk Gaius Helen Mohiam gives a potency strengthening drug to Abulurd Harkonnen and his wife so that they can have another boy child – this boy should father the Kwisatz Haderach. Gurney Halleck escapes from slavery. [House Harkonnen]


10174 A.G.
Birth of Abulurd Harkonnen's second son, Feyd-Rautha. Abulurd denounces the name Harkonnen. In revenge, Vladimir Harkonnen kidnaps Feyd-Rautha and adopts both sons of Abulurd. Duncan Idaho is declared swordmaster. Hasimir Fenring's Sardaukar destroy Dominic Vernius and his base. Gurney Halleck joins House Atreides. Grumman attacks Ginaz. Kailea Vernius tries to kill Leto Atreides because he would not marry her due to political reasons; the unsuccessful attempt causes Victor Atreides's death and Rhombur Vernius's serious injury. Kailea commits suicide. Glossu Rabban kills Abulurd Harkonnen. Dr. Wellington Yueh arrives to Caladan to cyborg the maimed Rhombur Vernius. Pardot Kynes dies, Liet-Kynes takes over his work. Birth of Chani, daughter of Liet-Kynes and Faroula. Hidar Fen Ajidica, Master researcher of Project Amal plans to build his own empire in secret based on the sythetic spice. He sends hundreds of Face Dancers beyond the borders of the Imperium in preparation. [House Harkonnen, House Corrino]


10175 A.G.
Dr. Wellington Yueh makes Rhombur Vernius a cyborg. Testing the newest version of amal – named ajidamal – Hidar Fen Ajidica finds that it has all the good properties of melange. Possessing the know-how of ajidamal production, Ajidica prepares his escape from Ix. To ensure his monopoly based on synthetic spice, Shaddam IV starts the Great Spice War with the secret aim of emptying the spice hoards of the Imperium and of destroying the natural spice source Arrakis. Shaddam IV executes Tyros Reffa. Death of D’murr Pilru. Leto Atreides’s army liberates Ix from the Tleilaxu rule. Death of C’tair Pilru. Ajidica dies due to the side effects of ajidamal. The failure of Project Amal ends the Emperor’s Great Spice War. With Rhombur, House Vernius is reestablished as ruler of Ix. In spite of her Bene Gesserit orders (the Kwisatz Haderach project), Jessica gives birth to a male child from Leto Atreides: birth of Paul Atreides. Death of Anirul Sadow Tonkin. [House Corrino]


10181 A.G.
Birth of Kaleff, son of Geoff. [Dune]


10182 A.G.
Death of Wensicia Corrino, daughter of Elrood IX. [House Atreides]


10183 A.G.
Birth of Orlop, son of Jamis. [Dune]


???
Leto Atreides’s weaponsmasters train a small, Sardaukar-level force. This makes the Emperor feel threatened. [Dune]


10190-10191 A.G.
The Emperor moves House Atreides from Caladan to Arrakis to have it annihilated there by House Harkonnen. [Dune]


10191 A.G.
A combined imperial-Harkonnen attack destroys the Atreides forces. Leto Atreides is captured, then dies. Paul Atreides and Jessica escape to the desert where they find sanctuary among the Fremen. Death of Duncan Idaho. Death of Liet-Kynes. Birth of Leto Atreides and Jessica’s daughter Alia Atreides. Paul Atreides Muad-Dib starts a new religion among the Fremen. He develops a fearsome desert force from the religious-fanatic Fremen. Paul and Chani fall in love. [Dune]


10192 A.G.
Birth of the daughter of Feyd-Rautha Harkonnen and Margot Fenring. [Dune]


10193 A.G.
The power of the Kwisatz Haderach awakens in Paul Atreides: he sees the past memories of his female and male ancestors, percieves the future and also events of the present happening anywhere in the universe. Paul stabilizes his control over Dune and the spice. With his Fremen he triumphs over the imperial and Harkonnen armies. He drives the Spacing Guild and the Great Houses of the Landsraad into a corner. Death of Vladimir Harkonnen, Glossu Rabban, Feyd-Rautha Harkonnen and Thufir Hawat. Shaddam IV hands over the throne to Paul Atreides and retires to Salusa Secundus. The climate of Salusa Secundus is tamed. Paul Atreides marries Irulan Corrino. Chani becomes his concubine. With imperial financial support the terraformation of Arrakis is accelerated. In spite of Paul’s intentions the Fremen Jihad begins: Fremen legions swarm the Imperium to subdue the disobedient Houses and to spread their religion. [Dune]


10198 A.G.
Birth of Farad’n Corrino. [Children of Dune]


10206 A.G.
End of the Fremen Jihad. Conspiracy of the Bene Gesserit, the Spacing Guild and the Bene Tleilax against Paul Atreides with the help of a few Fremen. The Tleilaxu present a Duncan Idaho ghola named Hayt to Paul. [Dune Messiah]


10207 A.G.
Chani gives birth to Paul Atreides’s children Leto II and Ghanima, then dies. The conspiracy is unsuccessful. Hayt-Duncan regains his pre-death memories. He marries Alia Atreides. Paul disappears in the desert. Alia becomes regent. Execution of Gaius Helen Mohiam. [Dune Messiah]


10212 A.G.
Death of Shaddam Corrino IV. [Dune]


10216 A.G.
Paul Atreides reappears as the Preacher. Unsuccessful assassination attempt of Wensicia Corrino against Leto and Ghanima Atreides. Leto Atreides starts a symbiosis with the sandtrouts: the metamorphosis of his body gives him a lifespan of several millennia. [Children of Dune]


10217 A.G.
Death of the ghola Duncan Idaho. Death of Paul Atreides. Death of Alia Atreides. Leto Atreides ascends the imperial throne as Leto II, and sets humanity on the Golden Path, his vision of the future. He takes the Bene Gesserit breeding program into his own hands by interbreeding the genes of Farad’n Corrino and Ghanima Atreides. Leto’s control over the spice forces peace and calmness on humanity during the next 3500 years. [Children of Dune, God Emperor of Dune]


10225 A.G.
Death of Hasimir Fenring. [Dune]


10256 A.G.
Death of Lady Jessica. [Dune]


kb. 10400 A.G.
As a result of terraformation, the sandtrout and sandworms become extinct on Arrakis. [Children of Dune]


???
Through gradual growth, Leto II’s empire becomes multigalactic. [God Emperor of Dune]


???
The expanding Synchronized Empire encounters Hidar Fen Ajidica’s Face Dancers. Omnius makes the Face Dancers its servants. [Hunters of Dune]


???
Spreading their machine-based civilization, the Ixians develop an economic technological federation with a center named Ixian Core. [God Emperor of Dune]


12333 A.G.
Leto II has nine historians executed. [God Emperor of Dune]


???
With Leto II’s silent approval, the Ixians no longer follow the orders of the Butlerian Jihad: they produce computers again, in secret. [God Emperor of Dune]


13607 A.G.
Birth of Moneo, an important step in Leto II’s breeding program. Siona, daughter of Moneo, and her descendants will be invisible for prescience. [God Emperor of Dune]


???
Ixians reinvent the no-field, unaware of the similar invention of the richesian Chobyn. Leto II’s no-chamber is built at Dar-es-Balat, on Arrakis. [God Emperor of Dune]


???
Leto II extinguishes the Bene Gesserit Mentat school on Wallach IX. [Chapterhouse: Dune]


13699 A.G.
The Ixians grow Hwi Noree in a no-chamber. [God Emperor of Dune]


13725 A.G.
Siona Ibn Fuad al-Seyefa Atreides and a Duncan Idaho ghola kill Leto II. The sandtrout swarming free from Leto’s skin start storing water; they will eventually re-desertify Arrakis. Part of Leto’s empire is inherited by his army, the Fish Speakers. [God Emperor of Dune]


???
The Ixians invent the first generation of Navigation Machines, breaking the Spacing Guild’s monopoly over spaceflight. [Heretics of Dune]


appr. 13800 A.G.
The Bene Gesserit moves its center to Chapterhouse Planet. [Heretics of Dune]


appr. 14000 A.G.
Arrakis is once more a desert. Scattered in the sandworms yet again ruling the planet is Leto II’s conscience, ensuring the continuity of the Golden Path. [God Emperor of Dune]


???
Waves of violence strike the Imperium during the Famine Times. Driven by social unrest, the Scattering begins: travelling with no-ships, a part of humanity spreads to enormous spaces in the universe. [God Emperor of Dune]


???
Throughout the former empire of Leto II (the Old Empire), planetary governments exist in a loose economic federation held together partly by CHOAM, partly by the Bene Gesserit. Some areas are ruled by the Fish Speaker Council. [Chapterhouse: Dune]


???
A group of Bene Gesserits and Fish Speakers rescue some Tleilaxu women who were kept as unconscious reproductive organs on a Tleilaxu planet in the Scattering. The vengeful Tleilaxu women who regain their consciousness become Honored Matres. [Hunters of Dune]


???
Waves of people move on again and again to still farther, unknown places from the Scattering using no-ships. The conquering Honored Matres run into the Synchronized Empire and destroy one of its outpost. Omnius retaliates with a counterattack, pushing the Honored Matres toward the Old Empire. [Heretics of Dune, Hunters of Dune]


???
The Bene Tleilax finally invents the way of producing the spice melange artificially. As a result of the wealth of spice Navigation Machines are used less frequently. [Heretics of Dune]


???
Leto II’s no-chamber and journals are discovered in Dar-es-Balat. [God Emperor of Dune]


14929 A.G.
Birth of Miles Teg. [Heretics of Dune]


14932 A.G.
Birth of Sabine Teg. [Heretics of Dune]


???
Fleeing from Omnius, some groups of Honored Matres arrive to the Old Empire from the Scattering. [Chapterhouse: Dune]


appr. 15120 A.G.
The group of Honored Matres escaping back to the Old Empire establish base on Gammu. [Heretics of Dune]


???
The Honored Matres take over control of an increasing number of planets. In the meantime the loose economic federation kept together by CHOAM slowly falls apart. [Chapterhouse: Dune]


15213 A.G.
The twelfth Duncan Idaho ghola of the Bene Gesserit ghola project is born on Tleilax. [Heretics of Dune]


15214 A.G.
Birth of Sheeana Brugh on Rakis. [Heretics of Dune]


15222 A.G.
Sheeana Brugh realizes that she is capable of controlling the sandworms of Rakis. [Heretics of Dune]


15225 A.G.
Having waited for millennia, the Bene Tleilax sets out to conquer humanity and convert it to the Great Belief of the Tleilaxu. [Heretics of Dune]


15229 A.G.
To set humanity free of Leto II’s scattered, future-binding conscience the Bene Gesserit forces the Honored Matres to destroy all Rakian life. Miles Teg dies. Murbella of the Honored Matres joins the Bene Gesserit. The Sisterhood lead by Mother Superior Darwi Odrade rescue a sandworm from Rakis and takes it to Chapterhouse Planet. The Honored Matres destroy all the planets of the Bene Tleilax. The Bene Gesserit saves and hides the last remaining Tleilaxu Master, Scytale. [Heretics of Dune, Chapterhouse: Dune]


15230 A.G.
Birth of Murbella’s and Duncan Idaho’s twin daughters, Rinya and Janess. Birth of Miles Teg’s ghola. The sandtrout originating from the rescued sandworm begin desertification of Chapterhouse Planet. The Bene Gesserit launches a new Scattering, sending out Sisters and sandtrout to the universe. The Honored Matres conquer Junction and begin destroying the planets of the Bene Gesserit. [Chapterhouse: Dune]


15240 A.G.
Birth of Duncan Idaho’s and Murbella’s fourth daughter, Gianne. Sandworms appear on Chapterhouse Planet. The Bene Gesserit attacks the headquarters of the Honored Matres. Death of Darwi Odrade. Murbella becomes both the new Mother Superior and the Great Honored Matre. She begins the conversion of the Honored Matres to Bene Gesserit Sisters: from the merging of the two groups rise the New Sisterhood. Duncan Idaho, Sheeana Brugh, Scytale, Miles Teg, a few Bene Gesserit and a few Jews escape from Chapterhouse with a no-ship. Omnius tries to capture the ship, but it manages to disappear in the universe. [Chapterhouse: Dune]


15241 A.G.
The fleeing no-ship is named Ithaca. [Hunters of Dune]


15243 A.G.
Rinya dies in Spice Agony. [Hunters of Dune]


15244 A.G.
Vladimir Harkonnen’s ghola is bor non Tleilax. [Hunters of Dune]


15246 A.G.
Paul Atreides’ ghola is born on board the Ithaca. [Hunters of Dune]


15247 A.G.
The ghola of Lady Jessica and Thufir Hawat is born on board the Ithaca. [Hunters of Dune]


15248 A.G.
Chani’s ghola is born on board the Ithaca. [Hunters of Dune]


15249 A.G.
The ghola of Wellington Yueh and Scytale is born on board the Ithaca. [Hunters of Dune]


15250 A.G.
Liet-Kynes’ ghola is born on board the Ithaca. [Hunters of Dune]


15251 A.G.
Stilgar’s ghola is born on board the Ithaca. The New Sisterhood conquers Buzzell, eliminating a group of rebellious Honored Matres. [Hunters of Dune]


15252 A.G.
The ghola of Leto II is born on board the Ithaca. [Hunters of Dune]


15253 A.G.
Birth of Paul Atreides’ ghola (Paolo) on Tleilax. [Hunters of Dune]


15254 A.G.
Omnius’ Face Dancers enable the Ixians to improve the primitive Navigation Machines. The Ixians think the invention is their own making. The New Sisterhood conquers Gammu, eliminating another group of rebellious Honored Matres. [Hunters of Dune]


15256 A.G.
Birth of Tylwyth Waff’s gholas on Tleilax. [Hunters of Dune]


15259 A.G.
The Honored Matres of Tleilax destroy Richese. Murbella discovers the origins of the Honored Matres. The New Sisterhood conquers Tleilax, eliminating the last group of rebellious Honored Matres in the Old Empire. Omnius unsuccessfully tries to entrap the Ithaca to have the Kwisatz Haderach aboard it. [Hunters of Dune]


20217 A.G.
Peroration of Gaus Andaud on the 10000th anniversary of Leto II’s ascension to the throne. [Heretics of Dune]
Compiled by Attila Torkos, 1999-2006

User avatar
guild navigator
Posts: 56
Joined: 19 Feb 2008 19:55
Location: Rhode Island. Lithuania in the summer.

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby guild navigator » 28 Jun 2009 18:10

First letter...


The heading reads

Dune
(Living Conditions)


He was creating awareness of the ocean coast dunes lined. This resurgent Pacific breeze blew up between 1965 and 1985 a total of six times, Dunes drawn in the sand, and air movement also, so that even at the fine small wave of water is completely scroll whist. The silence, the rustle of a quartz could only hear it sometimes.
Mirror the open ocean, far in the distance, however, the sharp eyes of some people always wave, which is never entirely dormant breeze rings the surface. And the breeze long dormant recently woke up to a before driving back to the shore. The next six in 1999-was a new Dune. The breeze is still not in the damp ...


This is obviously pretty rough translation, but you can tell its metaphor 'bout Frank starting Dune, etc. KJA and BH continuing it, and in the middle I'm assuming "sharp eyes" are loyal Dune fans who waited...? Onto the next paragraph!!
If I ever stopped writing, my head would explode.

User avatar
guild navigator
Posts: 56
Joined: 19 Feb 2008 19:55
Location: Rhode Island. Lithuania in the summer.

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby guild navigator » 28 Jun 2009 18:24

Okay...


Frank Herbert, after six years of research to see dune during its research stage. With philosophical depths, incredibly complex politics the first volume, Dune is by more than a dozen publishers rejected, until finally in 1965-when it did see the light of a little known company- Chilton Books. (The novel is an early version of the 1963 and 1965 Analog Science Fiction magazine columns that appeared beforehand .) This book does not indicate the arrival of advertising, critics are thoroughly removed. Nevertheless, the appearance of two consecutive years in the bookshops began to show readers how this writer really was.. Slowly, it became apparent that the book was successful. Very successful. The parts in which each of the chapters have already been prepared before the appearance of the first Volume, 1969-in 1976-will be in bookstores in the Dune Messiah (Dune Messiah), and the children of Dune (Children of Dune) title, and readers would be lining up eager to love it. Next, to the story of a sweeping finale. 1981 witnessed the fourth part of the Dune saga (God Emperor of Dune) appearance, and the last two episodes - the heretics Dune (Heretics of Dune) and the Chapter House Dune (Chapterhouse: Dune) - 1984-in 1985-were able to the reader's hands. Volume was more than one writer of the dune drawing pen. Frank Herbert, died unexpectedly in 1986, and for almost fifteen years, fans have been forced to mature in the apparently unfinished series. 1999-present ... but this book is the novel's genesis story of the last pages you'll find, dear reader, but it told me something else.

Has there been since 1983-was that more than forty enthusiastic Dune-friends - one that is not a linguist, sociologist, geology, biology or other science professionals might - focused, and Dr.Willis E. McNelly led prepared the encyclopedia of Dune (The Dune Encyclopedia). This work is run hundreds of pages blessing Frank Herbert was born, and found a systematic evidence base for all the readers, which is the first of four dune novels that have been written.
If I ever stopped writing, my head would explode.

User avatar
guild navigator
Posts: 56
Joined: 19 Feb 2008 19:55
Location: Rhode Island. Lithuania in the summer.

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby guild navigator » 28 Jun 2009 18:38

However, this McNelly - again, only with the approval of Frank Herbert notes the absence of knowledge of the four existing Dune volumes of data and adds to his ideas, and thus reveals a historical, economic, ecological, religious, astronomical and physical background , which the events of Dune novels serve as the basis to. Herbert's existing heroes created history of life-history, the old Imperial dynasty and the Great Houses as well as a number of new players and background born and put together a chronology of events, which is outlined in the encyclopedia, as supplemented by a thorough Dune universe, the timeline includes events taken. This volume was a gigantic undertaking, but only such as a fictional in universe work for fans to devour until the fifth and the sixth Dune novels. Herbert has been rumoured to have been in the ranks of the contributors to the encyclopedia, it is said. Although the work is the existence of the heart, the first of four Dune Volume on information from over "evidence" yet only regarded as an authentic source and not from the data. The Master has reserved the right to the "real" truths continue to tell him. So he did, since neither the Tleilaxu to describe the world of Dune is not immersed in the Encyclopedia, nor the things it does not plot the fifth and sixth novel in the Dune Chronicles after McNelly foreseen the future, and nowhere in the Encyclopedia chronological events either. What is the verdict on the Dune Encyclopedia? Mostly a fan-fiction work, which gained popularity very quickly over time, but the real bona fide historical summary of interest is what it wasn't. It is a work of love and respect one must appreciate,for in fact, new fans are created. And finally, it is an apocryphal writing, details of which only selected cases, and only accept a fact be a very serious criticism, when the pilgrimage to the world of Dune books.This last sentence in the House Atreides (and future installments) is to be considered. While the events are in the Dune Encyclopedia, the life of Paul Muad'Dib previous period, as described in the Encyclopedia are largely invented, it is the new writer Frank Herbert's own volumes, thousands of pages of Dune, note the source may have been used, and the careful consideration to this was done. Frank Herbert novels, therefore, the new original thoughts and intends faithful, and, therefore, virtually everything other than those in the Encyclopedia "not canon". The not knowing is now described in the House Atreides. A number of English-speaking readers scattered around the world are furious at Brian Herbert and Kevin J. Anderson's head (wtf?), because they are "different from the Dune Encyclopedia".

We, Hungarians, unfortunately (or maybe fortunately?) Have not been given the Dune encyclopedia, so our reading of the House Atreides - so - we virgin territory. Thus, the Encyclopedia is not "false documents" to know, after reading a history of the Dune. At the same time, we hope that one will also get into the hands of the English readers of the Dune Encyclopedia, which is now looking for English-speaking Art, and - given that there are no new spending - only available at antique shops peppery traffic.--I'm gonna take a little break, but so far, Torkos seems okay, although he does consider the nuDune canon, he is treating with less reverence than real Dune. He seems neutral on the DE, or at least the concept or it.
If I ever stopped writing, my head would explode.

User avatar
guild navigator
Posts: 56
Joined: 19 Feb 2008 19:55
Location: Rhode Island. Lithuania in the summer.

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby guild navigator » 28 Jun 2009 18:41

Also-

Fuck the grammar of every Eastern European language :? :? :? Jesus....
If I ever stopped writing, my head would explode.

User avatar
Omphalos
Inglorious Bastard
Posts: 6677
Joined: 05 Feb 2008 11:07
Location: The Mighty Central Valley of California
Contact:

Re: Can anyone read Hungarian?

Postby Omphalos » 28 Jun 2009 21:25

I like Torkos too. Guy seems to be as interested in SF as me, and he likes doing things as a fan that are for everyone. Can't argue with that, AFAIAC.